Magični krug (HR)

Magični krug (HR)

2330
0
SHARE

Članek objavljen v Konji (HR), februar/marec 2010, HRVATSKI KONJIČKI POOL Radoslava Cimermana 5, 10000 Zagreb, avtor: Petra Gospodnetić

Gimnastička vrijednost jahanja na krugu je nevjerovatna kad se sve dobrobiti zbroje: pomaže konju kod ravnoteže, elastičnosti i opuštenosti na način kako to malo vježbi može. I znajte, nije samo dobra za turnirce već i za galopere!

Je  li  krug  koji  projahujete  okrugao?  Je  li  precizan  (završava li  na mjestu  gdje  ste  ga  i  započeli),  bez  obzira  radi  li  se  o 20 ili 10 metarskom krugu?  Možete li odjahati krug na bilo kojem mjestu u manježu? Nema boljeg razvoja sposobnosti konja od treninga u manježu s označenim slovima, koja vam pomažu da konstatno pratite uspješnost svog treninga, provjeravajući poslušnost  i kooperativnost svog konja. Nemoguće  je procijeniti kolikovas konj razumije, njegov fizički napredak, te koliko je konj usvojio sve  ostale  elemente  ljestvice  izobrazbe  bez  kretanja  po  precizno definiranim manješkim radnjama!{+}

Koliko vas konj razumije?

Daljinsko  jahanje  će povećati  izdržljivost,  snagu, kapacitet  srca  i pluća. Rad s kavaletama i skakanje poboljšat će moć opažanja, poslušnost, ritam, suspenziju, elastičnost i fleksibilnost konja. A ipak, konja ne možete precizno procijeniti bez rada u manježu i bez zadanih manjeških radnji. Krug je najvažnija figura koju izvodimo u manježu. Zapravo, većinu vremena svi samo i  jašimo ravno, pola kruga ili cijeli krug. Krug se može jahati s oba dizgina u jednoj ruci i to bez njihove upotrebe.

Rijetko  se može  vidjeti  pravilan  krug  vođen  od  jahača  i,  prema tome, malo  je  konja  koji  pravilno  izvode  krug. Pravilno  izveden krug je rezultat precizne, simetrične, kontinuirane savijenosti kralježnice u kretanju. Kretanje plus pravilna savijenost  tijela  jednostavno oblikuju krug! Posljedično tome,  jahač ne bi trebao tražiti putanju kruga u pijesku (s konstantnim položajem glave u stranu i pogledom prema dolje, jer time stavlja točku težišta i sve komande u nepravilan položaj). Umjesto toga – jahač bi trebao osjetiti krug kada je konj pravilno savijen, izbalansiran, te ga sa zamahom vratiti na točku polazišta, bez upotrebe sile.

Dobrobit jahanja na krugu – lijek za bojažljive konje

Jahanje na krugu je najuspješnije rješenje kod konja koji su plahi i bojažljivi. Ponekad je najgora stvar usporiti ili stati kako bi konju pokazali objekt kojeg se boji, umjesto da zaokupite konju misli i  zaposlite  ga. Dobar  jahač mora prepoznati  kada  je plašljivost samo dobar izgovor konju da se izvuče od rada. Ako jahač dozvoli konju da uspori ili čak stane, nagrađuje ga neradom  ili odmarajućim stajanjem.

Projahivanjem kruga na način da tražimo od konja da ubrza dok ide prema objektu, a drugi dio projašimo  što opuštenije,  ispravljamo  i konačno eliminiramo plahost. Radom na krugu konj će početi ignorirati objekt, posvetit će punu pažnju našim komandama. Dodatno, neprestanim projahivanjem kruga ispred “strašnog” objekta (odlaženjem od objekta i prilaženjem objektu), tjera konja da postane opušten i aktivan sa stražnjom unutrašnjom nogom.

Kako poboljšati izravnatost Konja?

Krug je odlično pomagalo za poboljšanje izravnatosti konja. Stražnje noge konje  rade  jače, pogotovo  iz  skočnog zgloba kada  traži  svoju ravnotežu na krugu. Gimnastička vrijednost kruga će se uveliko povećati, ako mu se mjenja veličina (spiralno smanjivanje  i  povećanje  kruga).  Posljedično  tome, mišići postaju  elastičniji,  a  zglobovi opušteniji  i pokretljiviji. Na krugu, konj je primoran da kontrahira mišiće na unutrašnjoj strani tijela, a istegne mišiće na vanjskoj strani.

Spiralno smanjivanje  i povećanje kruga najbolje je raditi postepeno. Uobičajeno  je početi s krugom veličine 20 m  i smanjiti ga do veličine 10 m, a zatim postepeno povećavati.  Jahač mora biti oprezan da ovaj težak zadatak obavi komandama s nogama i sjedištem, a ne povlačenjem dizgina.

Alat za otkrivanje nepravilnosti

Kad prvi put  jašite nekog konja  i procjenjujete koliko zna, krug  je odličan alat za dijagnosticiranje problema. Tako ćete osjetiti na koju stranu je konj tvrđi, neravan (konj bježi sa sapima ili plećkom prema unutra/van), otkriti greške u ritmu ili ravnoteži. Nakon što smo na-pravili dijagnostiku, možemo ispravljati nepravilnosti. Kroz praksu, jahač  će  kontrolirati  način  izvođenja  zadane  figure  i  konj  će  tako ojačati, poboljšati svoju vještinu i razumjevanje šta se traži od njega. Tada počinje rast sportskih sposobnosti konja. Vježbu “spirala” možete eksperimentalno napraviti s oba dizgina u jednoj ruci. Jahač mora biti dosljedan tomu da smanjuje krug s vanjskom nogom, a povećava krug s unutrašnjom. Na taj će vam način biti prirodno  jahati ovu vježbu  i za  rješavanje problema  i kad  služi  u  svrhu  ojačavanja  sportskih  sposobnosti  konja  (a da korekcije nisu potrebne).

Jedna od korisnih vježbi je smanjivanje kruga, tako da vode sapi konja (sapi su prema unutrašnjosti kruga) i povećavanje kruga u jednostavnom primanju ili kroz primanje plećke. Ovisno o sposobnosti i nivou školovanosti konja, “spirala” vam može koristiti kao profinjen pokušaj prikupljenosti ili kao način poboljšanja bočnog savijanja konja.

Gimnastička vježba

Vježba “spirala” pomaže vam da se konj nauči više križati noge i bolje se savijati u tijelu. Gimnastička vrijednost ove vježbe je nevjerojatna kad se sve dobrobiti zbroje: pomaže konju kod ravnoteže, elastičnosti i opuštenosti na način kako to malo vježbi može. Međutim, treba biti oprezan prilikom izvođenja, jer se može izgubiti zamah, ritam i suspenzija. I zato, dobar jahač zna da nakon svake vježbe prikupljenosti i savijanja, odmah mora izravnati konja i tražiti produženje koraka.

Gimnastika iz prve ruke
Janka Krašovec opisala je jednu od vježbi koju posebno voli u pripremama svojih konja za sezonu.
 

Janka Krašovec je hrvatska reprezentativka i pobjednica I kola Zimskog Karoca kupa. Zimski period koristi za održavanje kondicije konja i poboljšanja njihove fleksibilnosti, opreznosti pri skakanju i poboljšanju njihove tehnike skakanja i ravnoteže. U tu svrhu, redovito trenira gimnastiku sa svim svojim konjima. Janka ima svojih 5 konja (u dobi od 6-13 godina) i još 3 konja u treningu (u dobi od 6-9 konja) te vjeruje kako je svima ova vježba iznimno korisna.  Vježba koju nam je otkrila jednostavna je za postavljanje, a sastoji se od dva pisma na distanci za uskok i iskok (“in and out”), te na distanci od jednog galopa – širinska prepona (okser), pa opet na distanci od jednog galopa slijede dva pisma na distanci za “in and out”. Vježba se izvodi se iz galopa!
Dobrobit ove vježbe  je što se može  izvoditi s obje strane, što je odlično za vježbanje koncentracije konja. Jer kad se navikne ići samo s jedne strane, spremite mu novo iznenađenje nailaskom s druge strane linije – kaže Janka. Prvo zagrijavam konja s nekoliko skokova preko pisma i stacionate. S obzirom da  je  linija, za početak, postavljena vrlo nisko, skačem ju odmah cijelu, pa nije potrebno prethodno zagrijati konja i na okseru –  dodaje Janka. Težinu vježbe  (visinu prepone,  razmak  između pojedinih prepona  i  broj  ponavljanja  nailaska),  Janka  prilagođava  ovisno  o dobi i školovanosti konja. – Jedna od dobrobiti ove vježbe je što se konj vrlo brzo mora vratiti u pravilan balans nakon oksera (pogotovo ako  je on malo viši  i širi), kako bi uspješno skočio vježbu “in and out” objašnjava Janka.

Pripremila: Gordana Pavić dr. vet. med
Foto: Petra Gospodnetić
Skulpture: Hrvoje Dumančić

Za ogled prispevka v slovenskem jeziku klikni tukaj.

BREZ KOMENTARJEV