Razburljivo in zahtevno delo reined cow konja

Razburljivo in zahtevno delo reined cow konja

2201
0
SHARE

Tekmovanje, ki ohranja pristno tradicijo vaquerov


Disciplina reined cow horse je ena najbolj razburljivih in zahtevnih med tekmovanji. Kombinirana iz reininga, cuttinga in posamičnega dela s teletom, postavlja na preizkus sposobnosti obeh, konja in jezdeca. Prejšnjič smo spoznali nastanek ter razvoj delovnega konja, kot tudi tradicijo ter njen pomen, zdaj pa si pobližje poglejmo več o samem tekmovanju.

Kako se trenira reined cow konj?
Zahvaljujoč prizadevanjem NRCHA so se originalne metode treninga španskih vaquerosov ohranile skorajda nespremenjene. Tradicionalni vaquero trening program vključuje številne faze – preteče dosti let, preden se konj šteje za „dokončanega“ in sposobnega zadovoljevati standardom za različne manevre, ki se zahtevajo na rančih, za zbiranje in pogone živine. Za začetek se konju, poleg bosala, predstavi tudi mehka lomljena brzda. Njen namen je dovoliti dvo in tro letnikom, da so vodeni skozi trening brez nepotrebnega pritiska na jezik, nebo ali občutljive kotičke ust. Navadna lomljena brzda v izkušenih rokah zagotavlja nežno navajanje na pravilno držo glave, na ustavljanje in obrate. Na koncu prvega leta šolanja naj bi bil mlad konj sposoben prikazati, v primerni hitrosti, vse manevre, nujno potrebne za dobro delo z živino. To je možno zaradi počasnega začetnega šolanja, korak po korak, z zelo malo oziroma brez bolečin ali strahov, povezanih s treningom. {+++}

Kaj sploh je REINED COW HORSE tekmovanje?
Tekmovanja, ki se odvijajo pod NCHRA so drugačna od tistih, ki jih najdemo na AQHA tekmovanjih. Pravila so res bolj ali manj podobna, vendar se AQHA tekmovanja sestojijo samo iz reining dela in dela s teletom. NCHRA tekmovanja imajo tri dele, ocene pa se gibljejo od 60 do 80 točk, pri čemer 70 točk predstavlja povprečen nastop.

1. delo s čredo
Prvi del tekmovanja je podoben cuttingu in tu konj predstavi svojo sposobnost kontrolirati tele, z minimalnim asistiranjem svojega jezdeca, v dveh in pol minutah. Konj in jezdec začneta tekmovanje tako, da mirno od črede odvojita nekaj glav, brez da bi čredo vznemirila. Potem dovolita vsem, razen eni, vrnitev v čredo. Skozi to fazo se od konja pričakuje, da drži glavo spuščeno in opravlja svoje delo tiho a urno. Glavna akcija se prične, ko jezdec in konj poskušata preprečiti osamljenem teletu, da bi se vrnilo v čredo. Konj dela na povsem popuščenih vajetih in mora biti očitno vidno, da je on tisti, ki opravi vse delo. Uporablja tekoče, lahko bi celo rekli mačje kretnje, in poskuša predvideti, kam bo krenilo tele. Brez nepotrebnega vzpodbujanja jezdeca z ostrogami in brez vodenja z vajetmi. Tele ne more zaobiti konja in se vrniti k čredi, dokler jezdec konju ne da dovoljenja, da jo spusti. Potem izbereta še eno tele in, če dopušča čas, še tretje.
Dodatne točke se dobijo za dobro manevriranje z živino, delo z odvojenimi osebki na zadovoljivi distanci (od črede), in obračanje izbrane glave čim bolj na sredi arene. Stopnja zahtevnosti, vizuelna privlačnost dela in stopnja hrabrosti pri vztrajanju s trmastim oziroma težavnim teletom se vsekakor tudi vzamejo v obzir pri končni oceni.
Poglejmo samo nekaj primerov, zaradi česa se dodeljujejo kazenske točke (med eno in pet točk):
 če konj sam prehitro odneha,
 če tekmovalni par „izgubi“ tele (se pravi, da mu tele pobegne nazaj k svoji čredi),
 če konj brca ali grize živino,
 če ne posežeta globoko v čredo,
 če ne uspeta zadržati enega teleta, potem ko ostalim dovolita vrnitev k čredi,
 če jezdec uporabi ostrogo ali namig pred podprsnico.

„No score“ oziroma diskvalifikacija sledi:
 če konj „obrne rep“ – če se pri delu s kravo obrne tako, da je proti njej obrnjen z zadnjico,
 če par zapusti tekmovališče še preden poteče čas,
 po padcu konja ali jezdeca.

2. rein work – „delo na vajetih“ oziroma neke vrste reining
Drugi del tekmovanja je podoben reiningu in konja se ocenjuje po preciznosti, s katero izvaja manevre, ki vključujejo kroge, sliding stope, spine in roll backe. NRCHA ima osem predpisanih „rein work“ vzorcev. Vsak tekmovalni par dela posebej, ocenjevanje se začne v trenutku, ko konj vstopi v manežo. Najboljši konj se da z lahkoto voditi na popuščenih vajetih in se kontrolira z malenkostnim oziroma sploh brez odpora. Konj, ki kaže slabo vzgojenost (slabe manire), prejme kazenske točke, prav tako se kaznuje vsakršno odstopanje od predpisane izvedbe vzorca in se smatra za izgubo kontrole nad konjem.
Za odlično se šteje delo konja, opravljeno elegantno, spretno, v dobri drži, okretno in strokovno, izvedba različnih manevrov v primerni hitrosti, kar naredi konjevo delo še bolj razburljivo in všečno za gledanje.
Podobno kot pri reiningu tudi tu sodniki dodeljujejo od pol do pet kazenskih točk zaradi slabe menjave galopa, napačnega galopa, neposlušnosti konja, preveč ali premalo spina in podobno. Neocenjen pa je par med drugim tudi zaradi nedokončanja zadanega vzorca, padca konja ali jezdeca, preveč kasa …

3. delo s teletom
Vrhunsko delo z živino je najrazburljivejši izmed treh delov tekmovanja. Demonstrira sposobnost konja in jezdeca kontrolirati gibanje teleta ob ogradi in v sredini maneže. V tem delu se od konja pričakuje, da je v popolni pripravljenosti in usklajen z vsakim gibom teleta in naj bi dajal vtis, da skorajda dela samostojno.
Delo se začne, ko se v manežo spusti tele, katerega mora tekmovalni par po predpisani, ponavadi krajši stranici maneže gnati levo – desno in seveda pred vogalom vsakič tudi obrniti. Gre za tako imenovani „boxing“, ki ga izvajata tako dolgo, da zadovoljivo prikažeta sposobnost konja obvladovati tele.
Nato poženeta tele vzdolž daljše stranice maneže, narediti morata vsaj en obrat v vsako smer. Konj mora dajati vtis, da kontrolira teletovo gibanje, kar je vsekakor bolje, kot da jo samo v galopu zasleduje. Ko delata obrate, mora konj držati tele pri ograji oziroma steni in ji preprečevati, da bi ušla proti sredini maneže. Obrate konj izvaja kot atlet, uporablja zadnji nogi oz. skočni zglob za ustavljanje in odriv iz obrata, sprednji del pa za ravnotežje.
Zaključni del dela s teletom se imenuje „obkrožanje“. Tekmovalec s konjem hitro in učinkovito požene tele proti sredini maneže in v velik krog, najprej v eno, potem še v drugo smer. Velikost kroga, simetričnost, hitrost in enakomerno delo v desno in levo stran konj naredi kontrolirano. Delo se zaključi še preden je tele izčrpano. Težji kot je „tek“, več dodatnih točk prinese tekmovalcema. K teži vsekakor svoje doda velika hitrost ali trma teleta, pa tudi njegovo upiranje poganjanju ob ogradi.

Situacije, zaradi katerih sta jezdec in konj neocenjena, so enake kot v prvem in drugem delu tekmovanja. Kazenske točke (od ena do pet) pa si par „prisluži“, če npr. prvo obračanje teleta po daljši stranici maneže izvede pred sredinskim markerjem, če obrača tele v vogalu, če konj teče mimo njega ali pa ga med tekom podre oziroma ga izčrpa še pred kroženjem, če jih naštejemo samo nekaj.

ZNAČILNOSTI DOBREGA REINED COW KONJA
Na prvem mestu so vsekakor dobre manire. Konj mora biti tudi izredno spreten in iznajdljiv, delati gladko in tekoče. Imeti mora mehka usta, ki se odzivajo na lahke namige preko vajeti, še posebej pri obratih. Glavo mora držati v naravni drži in delati v primerni hitrosti in pod kontrolo jezdeca. Zaradi ekstremnih manevrov je pomembno, da je konj grajen korektno in skladno, z dobro nasajenimi nogami, z zadnjimi nogami gre pri ustavljanju vedno dobro podse.

Disciplina za korajžne
Razumljivo je, zakaj reined cow konj tekmovanje ni enostavno. Ne samo, da gre za močno in težko konkurenco, zahteva tudi veliko potrpljenja in treninga da se perfekcionira znanje konja. Toda, ko se vse sešteje, gre za dih jemajočo izkušnjo za vse, tako tekmovalce kot tudi gledalce.

Povzeto po American Quarter Horse Journal
Fotografije: AQHA, www.aqha.com

Želite videti več? Vtipkajte working cow horse v iskalnik YouTube 😉
VQH

BREZ KOMENTARJEV