Razvoj nege kopit in podkovstva

Razvoj nege kopit in podkovstva

2198
0
SHARE

Predstavljamo diplomsko delo Marka  Rajkoviča, ki ga je uspešno zagovarjal, dne 29.12.2009, na visokošolskem študiju Biotehniške fakultete, Oddelek za zootehniko.

V diplomski nalogi je predstavljen razvoj nege kopit in podkovstva. Skozi evolucijo so konji spremenili svoje življensko okolje in s prehodom iz gozdnih na stepske površine so se prilagodile tudi njihove okončine. Okončine so se podaljšale, okvir konja je postal večji in prsti so se mu zreducirali na enega samega, ki se konča s kopitom. Z domestikacijo je človek konja uporabljal ne le kot vir hrane, ampak tudi za delo. S spremembo okolja sta se pojavili dve situaciji, ki odstopata od ravnovesja med rastjo in obrabo roževine v naravnem okolju. Pri vhlevljenih konjih z omejenim gibanjem roževina hitreje raste kot se obrablja. Pri delovnih konjih pa prihaja do prekomerne obrabe roževine. V tem tiči razlog, da je človek pričel z nego kopit ter zaščito kopit kar je kasneje nadgradil s podkovstvom. Različna ljudstva so imela skozi stoletja različne načine zaščite kopit. Pri izbiri najustreznejše zaščite je bila mnogim konjem narejena nepopravljiva škoda zato so zaščite tudi spreminjali. Znanost o negi in oskrbi kopit ter podkovstvu so napredovali, ustanovili so prve kovaške šole za veterinarje, vse do današnjega modernega podkovstva za različne potrebe in namembnosti konj. Analiza 204 anketiranih lastnikov konj kaže, da stanje na področju nege in oskrbe kopit ter podkovstva v Sloveniji ni na visokem nivoju. Potrebno bi bilo vzpostaviti sistem izobraževanja za kovače oz. oskrbovalce kopit ter lastnike konj.

Celotno diplomsko delo si lahko ogledate tukaj (pdf format).

BREZ KOMENTARJEV