Rezultati ankete

Rezultati ankete

1831
0
SHARE

Ali se vam zdi smiselno in potrebno, da bi se prispevki o kopitu ter prispevki o oskrbi in negi kopita objavili v konjopisu?

Odgovor

Število glasov/odstotki

da, zelo 96 Glasov(90%)
ne, ni prav nobene potrebe 6 Glasov(5%)
me sploh ne zanima 4 Glasov(3%)

Mislite, da bi vam članki s takšno vsebino bili razumljivi?

Odgovor

Število glasov/odstotki

mislim, da bi jih težko razumel/a 1 Glasov(0%)
to mi ne bi predstavljao problema 66 Glasov(62%)
mislim, da bi prispevke razumel/a šele po temeljitem branju in proučevanju članka 39 Glasov(36%)

Ali bi prebrali prispevke, katerih vsebina se nanaša na kopito?

Odgovor

Število glasov/odstotki

da 79 Glasov(74%)
ne 3 Glasov(2%)
prebral/a bi jih, če bi bili napisani zelo nazorno in razumljivo 24 Glasov(22%)

Ali se vam zdi smiselno, da se pred objavo članka o določeni temi razpravlja v forumu?

Odgovor

Število glasov/odstotki

da 66 Glasov(62%)
ne 38 Glasov(35%)
vseeno mi je, ker mi tema ni razumljiva 2 Glasov(1%)

Ali si želite, da bi imeli več znanja o kopitih?

Odgovor

Število glasov/odstotki

da 99 Glasov(93%)
ne 2 Glasov(1%)
to me ne zanima, ker to prepuščam osebi, ki kopita oskrbi 5 Glasov(4%)

Če ste na prejšnje vprašanje odgovoril z odgovorom da, izberite eno od naštetih možnosti:

Odgovor

Število glasov/odstotki

da, ker tudi sam/a oskrbujem kopita 23 Glasov(22%)
da, ker se tako bolje seznanim kaj počne osebe, ki oskrbuje kopita 11 Glasov(10%)
da, ker bi se rad/a v bodoče naučil/a sam/a poskrbeti za svojega konja 32 Glasov(31%)
dovolj mi je, da bi opazil/a nepravilnost in takoj ustrezno ukrepal/a 26 Glasov(25%)
ostalo 9 Glasov(8%)

Ali vas zanima več pristopov, ki se nanašajo na oskrbo kopita (kovanje, nekovan – bos konj..) ter medsebojne primerjave?

Odgovor

Število glasov/odstotki

da 93 Glasov(87%)
ne 13 Glasov(12%)

Kdo skrbi za kopita vašega konja?

Odgovor

Število glasov/odstotki

sam/a 30 Glasov(28%)
oseba, ki se ukvarja s to dejavnostjo 76 Glasov(71%)

Ali je po vašem mnenju pomembno prepoznati »zdravo« kopito, oziroma se seznaniti kako le to izgleda?

Odgovor

Število glasov/odstotki

da 102 Glasov(97%)
ne 1 Glasov(0%)
to je delo in ocena strokovnjaka, ki mu popolnoma zaupam 2 Glasov(1%)

Kako pomembno je po vašem mnenju zdravo kopito za zdravje konja? Oceni od 1-5. Ocena 1 pomeni, da je to nepomembno, ocena 5 pomeni, da je to  zelo pomembno.

Odgovor

Število glasov/odstotki

1 0 Glasov(0%)
2 0 Glasov(0%)
3 1 Glasov(0%)
4 3 Glasov(2%)
5 101 Glasov(96%)

Ali bi poslali kakšno fotografijo kopita vašega konja?

Odgovor

Število glasov/odstotki

da 62 Glasov(58%)
ne 19 Glasov(17%)
da, če bodo moji podatki anonimni 25 Glasov(23%)

BREZ KOMENTARJEV