Klubi in društva

KK PR’ KRAL
NOŠE 3, 4243 BREZJE
ŠOLA JAHANJA, TRENING IN OSKRBA KONJ
041 888 302
Ranč VIHAR
Radovljica
Jahanje za otroke in odrasle
Terensko jahanje
Otroške delavnice
Izleti s konji
040720017
Konjeniški klub Žiri
Polje 8, 4226 Žiri
Družimo se, ker nas povezuje ljubezen do konj.
http://www.kk-ziri.com
Prleško konjeniško društvo
Mali Brebrovnik 58, 2259 Ivanjkovci
Konjeniško društvo ljubiteljev konjev v severovzhodnem delu Slovenije.
031676264
Konjeniški klub Gmajna
Gmajna 41a, 8275 Raka
040/896-677
Konjeniški klub Cavallo
Banija 100, 1292 Ig
http://www.kkcavallo.si/
041 641 100
Jahalni klub Kasco Svečina
Plač 22, 2201 Zgornja Kungota
041/422-639
Jahalni klub Maribor
Vrbanska 65, 2351 Kamnica
http://www.jk-mb.si/
041 374-347
059 125-666
Konjeniški klub Celje
Škofja vas 51, 3211 Škofja vas
http://skonji.si/
041/710-846
Konjeniški klub Gibanje
Šturmova 3, 1211 Ljubljana-Šmartno
070 857 580, 041 635 943