Zveze in združenja

Javni zavod Kobilarna Lipica
Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana
http://www.lipica.org
05 739 1740
Društvo rejcev islandskih konj
Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana, Slovenija
041/875-168
ZRSTK
Cesta v mestni log 47
Združenje rejcev slovenskih toplokrvnih konj
http://www.zrstk.si
040 664 221
Konjeniška zveza Slovenije
Celovška 25, 1000 Ljubljana
Konjeniška zveza Slovenije
+386-1-434 72 65 , +386-1-434 72 64
+386-1-434 72 65