Vzgoja žrebet

Vzgoja žrebet

4181
0
SHARE

Članek objavljen v Reviji o konjih, december 1998, ČZD Kmečki glas, d.o.o., 1001 Ljubljana, Železna c. 14, avtor: J. V.

Krmljenje, čiščenje in vzgajanje – vsi lastniki konj se soočajo s tem, ko morajo skrbeti za svoje konje. Pomnožite čas, ki ga porabite za vsa ta dela pri odraslem konju z 10, da si boste predstavljali, koliko časa vam vzame žrebe, ki ga pripravljate za bodočega jahal­nega konja.

Žrebeta, bodoči športni konji, morajo biti prav­zaprav že na izgled mali športniki glede strukture, miši­čne zgradbe in ravnotežja. Da bi bile vse te značilnosti izpol­njene že pri nekaj mesecev sta­rem žrebetu, ni lahka naloga in zahteva veliko potrpljenja, da žrebiček ali kobilica ne bi doživel oz. doživela preveč stresnih situacij.{+}

Kako to nalogo opravljata priz­nana ameriška rejca in trenerja, povzemamo po članku iz revije QHJ 8/98.

Izbira pravega žrebeta

Ko izbirate žrebe, ne pozabite na najpomembnejše, na sklad­nost. Čeprav pokrit z dolgo “otroško” dlako, mogoče tudi nekoliko mršav, ima lahko za­metke za pravega športnega at­leta. Kot kupec morate torej vi­deti tisto kar je neizkušenim očem prikrito – skladnost udov, uravnoteženost. Poleg tega je dobro poznati njegove prednike.
Četudi se lahko pri stoji mar­sikaj popravi, je vseeno bolje, da se žrebe ponaša z zdravimi nogami in pravilno stojo. V za­dnjih letih so kupci zahtevni tudi glede oblike in širine vratu. Današnji rejci želijo konje z visoko nasajenimi in dolgimi vratovi, kar je v nasprotju z do­sedanjimi zahtevami po kratkih in močnih vratovih.
Veliko vlogo igrajo krvne linije, ko lahko na že danih preddispozicijah gradite vzgojo oziroma trening.
Tudi starost žrebeta je pomem­bna, kajti odrasli konji so razdeljeni v seniorje (rojeni na ali po 1.januarju) in juniorje (na­vadno rojene na ali po 1. aprilu).
Trenerja pravita, da spol pri vz­goji ne igra nobene vloge, torej žrebiček ali kobilica, delo je enako. Kupec pa se odloča gle­de na to, kaj bo v prihodnosti počel s svojim konjem oziroma kako ga bo tržil.

Krmljenje

Od dneva, ko žrebe ločite od mame, mu morate zagotoviti svoj krmilnik. Če je na pašniku več žrebet, morajo biti krmilniki tako nameščeni, da do njih odrasli konji ne morejo priti, medtem ko žrebeta lahko. V krmilnikih jih naj čakajo različ­ne dobrote, od korenja, jabolk do paletirane krme z visoko vsebnostjo maščobe, ki bo dlaki dala visok sijaj in zaščitno plast maščobe. Od enega leta starosti naj dobivajo oves. Ko žrebe še sesa, naj ima v izpustu ali na pašniku vrstnika, s katerim se igra in tekmuje, ker se tako zmanjša možnost stresnih situa­cij zaradi vzgoje oziroma dela z njim.

Krmilniki so nameščeni tako, da do njih pridejo le žrebeta. Tram za žrebeti preprečuje kobilam dostop do krmilnikov.
Krmilniki so nameščeni tako, da do njih pridejo le žrebeta. Tram za žrebeti preprečuje kobilam dostop do krmilnikov.

Čiščenje žrebeta in odpravljanje zajedavcev

Da bo žrebe prava slika zdravja, ga morate redno čistiti (krtačiti). Uporabite glavnik za grivo in rep, mehko krtačo ter sesa­lec pa za telo. Striženje dlake ni potrebno. Krtačite jih več­krat na dan oziroma kadarkoli ste v hlevu.
Kopanje naj ne bo pogosto, ker z vodo odstranite naravno zaščitno plast maščobe z dlake. Grivo in rep lahko perete, ven­dar morate vse ostanke šampona temeljito sprati, sicer se bo umazanija še bolj nabirala in konj se bo zaradi srbenja začel drgniti ob vsak priročen pred­met.
Če boste poskrbeli za redno odpravljanje zajedavcev, bo žrebe izgledalo zdravo. Ameriš­ka rejca začneta z apliciranjem protiparazitnega sredstva že pri žrebetu v starosti enega mese­ca, nato pa najmanj enkrat na mesec.

Vodenje in vaje

Obstaja več načinov vodenja. Eden je, da žrebe le nekoliko “vlečete” sem in tja in že bo zapopadlo za kaj gre. Tako “pa­metnih” je bolj malo, večina se namreč na vse pretege brani. Če se z žrebetom veliko ukvarja­te že v hlevu, bo delo zunaj mnogo lažje. Na začetku je pri­poročljiva uporaba dolge vrvi, ki jo ovijete okrog zadnjega dela, da služi kot nekakšno pri­ganjalo od zadaj. Vsekakor morate imeti za takšne vaje dovolj časa in potrpljenja.

Pri vodenju si lahko pomagate z dolgo vrvjo.
Pri vodenju si lahko pomagate z dolgo vrvjo.

Vodenje vadite štiri, pet dni, nato pa naj žrebe, ki je še ved­no pripeto na vrv, kroži okrog vas – podobno kot lonžiranje. Lonžiranje v tako rosni mlado­sti po rejčevem mnenju ni priporočljivo, ker preveč obremenjuje noge in sklepe. Mno­go boljše je gibanje naravnost, zato je uporabno vozilo, na ka­terem zadaj sedi vodnik, ki na vrvi drži žrebe, ki se mora prila­goditi enakomerni vožnji vozi­la. Ko mu enakomeren korak ali kas ni več tuj, ga tako vodijo dva tri kroge po izpustu in nato se učna ura lahko konča. Čas je sicer kratek, vendar je za mla­do žival ta vaja več kot dovolj obremenilna. Seveda je vodenje ob roki prav tako del učnega programa. Tako kot se mora žrebe kontro­lirano gibati naprej, se mora naučiti tudi odstopanja, ki je pomembno za razvoj močnih zadnjih nog.

Hoja za vozilom traja le nekaj minut na dan.
Hoja za vozilom traja le nekaj minut na dan.

Tla, na katerih potekajo vaje z žrebetom, morajo biti delu pri­merna. Mehkejša kot so tla, napornejše bo gibanje in večja možnost, da se žrebe prehitro utrudi in celo poškoduje.

Pravilna stoja na mestu

Žrebe najprej navadite pravilne stoje in mirovanja na mestu tako, da ga z roko držite na oglavnici, nato pa držite le vrv. Vsako nogo posebej mu dvigni­te in postavite na želeno mesto. Žrebe se bo hitro navadilo, da mora noga stati na mestu, ki ste ga vi določili. Nato ga vzpod­budite za gibanje naprej, in si­cer mu najprej prestavite zadnji nogi in ko se bo prestopil, ga z glasom ustavite. Nato ga pono­vno pomaknite naprej. Brez takšne vaje, bo žrebe le plesalo okrog vas. Vaja naj bo vedno enaka, ker ga boste le tako na različnih predstavitvah v prime­ru, če se žrebe česa prestraši, takoj umirili in ponovno spra­vili v red.
Da bi žrebe stalo popolnoma na miru, je že višja stopnja vz­goje. Ustavite ga z glasom “oha” (lahko izberete tudi drugačen vzklik) in tik preden se bo samo odločilo za premik naprej, ga vi pomaknete naprej. Tako bo žrebe spoznalo, da mora upo­števati vaše ukaze. Navajajte ga na družbo več ljudi, zato naj, medtem ko stoji, okrog njega hodijo vaši prijatelji ali znanci. Ko se vaja konča, ga vedno na­gradite z enakim gibom (tre­pljanje po vratu) ali glasom oz. ukazom, da stopi korak nazaj.

Ko žrebe učite stoje in mirovanja na mestu, se bo navadilo na rutino in ga boste lahko prestavljali kamor boste želeli.
Ko žrebe učite stoje in mirovanja na mestu, se bo navadilo na rutino in ga boste lahko prestavljali kamor boste želeli.

Rutinsko delo

Žrebeta se počutijo varna, če vedo kaj jih čaka, zato mora biti delo z njimi redno in zahtevnost vaj naj postopoma narašča. Četudi bi morali z njim v novo okolje (sejmi, raz­stave), naj ve, da bo z vami po­vsod varno. Tako sprememba ne bo stresna.
Psihično zdrava žrebeta se bodo po končanih vajah v svojem boksu vlegla in mirno zaspala.

Urnik za uspeh

Delovni urnik je za vsakega konja drugačen. Odvisen je od tega, kako dobro jedo, kaj jedo in kako sprejemajo vaje. Neka­teri potrebujejo 30 dni, z dru­gimi se je potrebno ukvarjati še dalj časa.

J. V.

BREZ KOMENTARJEV