BICOM – bioresonančna metoda

BICOM – bioresonančna metoda

3301
0
SHARE

Vsebina članka vsebuje in predstavlja del storitve in ponudbe veterinarskega inženiringa Nabergoj iz Moravskih toplic.


Kaj je to?

Pojem bioresonančne terapije je besedna stvaritev inštituta za regulativno medicino,ki izvira iz leta 1987. S pojmom »bioresonančna terapija » je mišljena terapija s pacientovimi lastnimi elektromagnetnimi vzorci. Telesu lastna elektromagnetna nihanja se z antenskimi elektrodami odvzamejo telesu in se dovedejo v BICOM aparat. BICOM aparatura iz lastnih telesnih informacij s specifičnimi elektronskimi vezji ustvari terapevtske signale, ki jih skozi izhodni kabel vrne pacientu. S to razporeditvijo pride do eliminacije oziroma redukcije patoloških elektromagnetnih informacij v telesu. Pacient in terapevtski aparat tvorita regulacijsko zanko.
Poleg terapije se z to metodo izvaja tudi diagnostika bolezni. Dejstvo je, da je BICOM aparat zmožen zaznati patološka odstopanja na energetskem nivoju že veliko

prej od običajnih diagnostičnih metod. Tako lahko BICOM aparat uporabljamo ne samo za diagnostične in terapevtske namene, temveč tudi za kompletno preventivo zdravstvenega stanja pacienta.

 

Osnove razumevanja BICOM bioresonančne metode

Gre za popolnoma biofizikalno metodo in pomembno je vedeti da:

 1. Je snov, materija, samo ena vrsta izražanja in oblik energije. Druge so elektromagnetna sevanja, kot sta elektrika in svetloba. Te nematerialne energije lahko združimo v pojmu kvantna energija, kamor sodijo tudi električna,magnetna, elektromagnetna polja, težnostno polje ipd. Predstavljajte si, da je vse to kar vidite samo milijardni delček naše resničnosti.
 2. Vsaka živa ali neživa materija oddaja elektromagnetno valovanje. Ta valovanja so biofizikalni procesi, ki krmilijo dogajanja v organizmu.
 3. Vodilni celični biologi so dokazali,da so celice 100x bolj občutljive na elektromagnetno valovanje kot biokemične substance. Primerjava prenosa informacije z elektromagnetnim valovanjem ali biokemičnimi procesi je kot primerjava elektronske pošte z navadno.
 4. Razen fizioloških (»zdravih«) vzorcev, ima vsak organizem tudi patološke(»bolezenske«) vzorce npr;
  – toksične obremenitve
  – poškodbe
  – infekcije
  – neozdravljive bolezni – geopatske obremenitve
  – brazgotinske blokade
  – obremenitve z elektrosmogom
  – energetske blokade hrbtenice
  – stresne situacije
  – in številne druge
 5. Fiziološka in patološka nihanja skupaj imenujemo pacientova lastna nihanja. Iz pacientovih lastnih nihanj se z pomočjo moderne elektronike naredijo terapevtska nihanja(BICOM aparat), brez dodajanja drugih ali tehnično izdelanih frekvenc.
 6. Ta preoblikovana terapevtska nihanja,ki so nastala iz lastnih pacientovih nihanj, se preko BICOM aparata privedejo nazaj v telo pacienta. Terapevtski učinek se ne odvija v terapevtskem aparatu, ampak v pacientu samem.
 7. Terapevtska nihanja povzročajo v telesu pacienta terapevtski učinek z brisanjem oz. reduciranjem patoloških nihanj po eni strani in po drugi strani spodbujajo oz. krepijo fiziološka nihanja.
 8. Cilj BICOM bioresonančne metode je, da se patološka nihanja reducirajo,oz. eliminirajo in da se istočasno okrepijo fiziološka nihanja.
 9. Izboljšanju biofizikalnih energetskih situacij sledi časovno izboljšanje biokemičnih potekov v smeri normalizacije, oz. zdravljenja.
 10. Glavni cilj BICOM bioresonančne metode je aktiviranje pacientovih lastnih telesnih regulacijskih moči, da se osvobodi motečih patoloških vplivov v tej meri, kolikor jo je potrebno za ozdravitev.

Zgodovina BICOM bioresonančne metode

 • V začetku 18. stoletja Newton postavi teorijo, da je svetloba sestavljena iz majhnih hitro letečih delcev,ki sledijo zakonitosti mehanike,ki jo je zasnoval.
 • Začetek 20. stoletja Max Planck objavi rešitev statične razporeditve toplotnega sevanja na različne valovne dolžine, kar je možno dokazati, da se elektromagnetna valovanja oddajajo v snopih,ki jih je poimenoval kvante.
 • Leta 1905 Einstein podpre to teorijo s preizkusom o fotoelektričnem efektu. Da bi ta efekt lahko razložil je moral svetlobni žarek domnevati kot tok samostojnih delcev, ki jih je kasneje imenoval fotone.
 • Ampak Einsteinov način prikaza je bil v nasprotju Maxwell-ove teorije o elektromagnetizmu po kateri se naj bi svetloba, kot vsa ostala elektromagnetna sevanja, razširjala kot nadaljevalna valovanja.
 • Ker pa je možno oba aspekta preračunati in dokazati z eksperimenti,sta se dvojna narava valov in delcev znašla v postopnem priznavanju obeh teorij.
 • Na podlagi teh dejstev se je razvila kvantna teorija, katere glavna izjava se glasi; materija in sevanje lahko nastopite kot kvant ali kot valovanje.
 • Po pojmovanju kvantne mehanike je torej predstava,da je materija sestavljena iz elementarnih delcev, samo en aspekt resničnosti.
 • Kako uspešna je bila kvantna teorija, se je kmalu pokazalo, kajti možno je bilo sprejemljivo razložiti pojave kot so: atomsko strukturo,radioaktivnost, jedrsko cepitev in jedrsko fuzijo, efekt elektromagnetnih valovanj, elektromagnetnih polj ter številna druga spoznanja.
 • Osnova kvantne teorije je kvantno polje. To je kontinuiran medij, ki je prisoten povsod po prostoru. Delci materije se smatrajo le kot prostorska zgostitev kvantnega polja, kot koncentracija energije. V osnovi lahko različna kvantna polja delujejo kot izmenično učinkovanje(resonanca).
 • Fizik in Nobelov nagrajenec Louis de Broglie je v svojih teoretičnih delih obsežno prikazal resonančne fenomene kvantnih polj in njihovo medsebojno učinkovanje na daljavo. Vse snovi imajo specifičen frekvenčni vzorec. To velja za neživo materijo kot tudi za vse organske substance. In tu leži ključ razumevanja bioresonance.
 • Frekvenčne vzorce je v osnovi možno zaznati, vendar pa ležijo pod mejo šumenja. Ne moremo pa jih ustvariti vidne po direktni poti. Najbolj znanemu nemškemu biofiziku dr. Poppu je to uspelo dokazati z  pomočjo fotopomnoževalke, in sicer, da celice sevajo(oddajajo) biofotone po določeni zakonitosti in da te med seboj komunicirajo preko biofotonov. Tako je možno s pomočjo kvantne fizike razložiti določene fenomene tudi v področju biofizike, celične biologije in celične strukture,kot npr. sevanje kvantov DNK,celično komunikacijo,aktivnost encimov ter vrsto drugih fenomenov.
 • Do sedaj je medicina(veterina) zanemarjala naravo valovanja materije in ravno tukaj začne delovati bioresonanca: deluje s frekvenčnim vzorcem(kvantnih polj) sevanja materije. Na osnovi raziskovanj na področju biofizike se bo ta način kvantne fizike vse bolj uveljavil tudi v medicini(veterini).
 • Dr. Franc Morell ter ing. Raschke sta tako v začetkih 70-tih prejšnjega stoletja, naredila prvo napravo, ki je bila sposobna brati biološko elektromagnetno valovanje, ga bodisi ojačati ali izničiti. Napravo so imenovali MORA-aparat(MO-rell in RA-schke).

Zamisel se je razvijala in se združila s hitrim razvojem računalniške tehnologije in tako smo dobili napravo BICOM(BIO-communication, oziroma BICOM 2000, najnovejši model nemškega proizvajalca Regumed. Nova metoda je postala znana pod imenom bioresonanca-metoda z bio informacijo. Naprava ima sposobnost zaznati patološke frekvenčne vzorce organizma(samo njegove lastne), jih ustrezno predelati(reducirati oz. eliminirati) ter vrniti v organizem v normalni tj. fiziološki obliki. S tem se organizem, na popolnoma naraven način zopet uravna na fiziološki, njemu prijazen način delovanja.

Indikacije BICOM bioresonančne metode pri živalih

 • alergije
 • kronične in degenerativne bolezni
 • rakasta obolenja
 • diareje neznanega izvora
 • kožne bolezni
 • bolezni notranjih organov
 • intolerance na hrano
 • parazitarne bolezni
 • infekcijske bolezni
 • respiratorne bolezni
 • paralize
 • metabolične težave
 • bolezni lokomotornega aparata
 • bolečinska stanja
 • spondiloze
 • vedenjske motnje
 • številna druga patološka stanja

BICOM bioresonančna terapija pride v poštev tudi pri vseh tistih obolenjih, kjer konvencionalna veterina ne najde ustrezne pomoči.
Vemo,da tempo življenja narekuje vse večje in večje napore, tako od naših ljubljenčkov kot tudi ekonomskih živali. V organizmu se nabira vse več toksičnih substanc, energetskih blokad, negativnih sevanj ter drugih biokemičnih obremenitev,ki se nalagajo in privedejo do številnih kroničnih, degenerativnih obolenj.

Alergije

Konvencionalna medicina(veterina) v večini primerov lahko le lajša ali omili težave, ne rešuje pa problema,ki je nastal, poleg tega s številnimi zdravili ter njihovimi stranskimi učinki, še dodatno obremeni organizem. BICOM bioresonančna metoda pa da organizmu pravilno informacijo, kako naj reagira in kaj naj naredi. Terapija sama ne naredi nič namesto organizma, ampak ga samo pomni kaj mora narediti. Pri tem se zdravi le pacientova lastna informacija, telo tako na popolnoma naraven in neškodljiv način pride do ozdravitve.

Prednosti BICOM bioresonančne metode pri živalih

 • visoka učinkovitost
 • ni nezaželenih stranskih učinkov
 • neboleča in ne stresna terapije
 • enostavna uporaba
 • številne možnosti zdravljenja
 • hitra in natančna bioenergetska diagnostika
 • direktno testiranje alergenov iz pacientovega lastnega okolja
 • nobenih ostankov v mesu ekonomskih živali
 • itd.
Marko Nabergoj
Marko Nabergoj dr.vet.med.

NABERGOJ veterinarski inženiring
Moravske Toplice d.o.o.

Marko Nabergoj dr.vet.med.
marko.vet@gmail.com

BREZ KOMENTARJEV