Mini slovensko – italijanski konjeniški slovarček

Mini slovensko – italijanski konjeniški slovarček

2630
0
SHARE

Lep pozdrav vsem !

Res je, da pravo poletje se sploh še ni začelo, a meni misli že uhajajo na mesec november in z njim povezan konjeniški sejem “Fiera Cavalli Verona”.
Ko se pogovarjam z ostalimi konjeljubci v klepetalnici našega potrala, mi mnogi potožijo, da bi jim pred odhodom na sejem koristil kakšen hiter tečaj italijanskega jezika, da bi tako na sejmu znali sploh kaj vprašat.
Drugi mi razočarano razlagajo, da si zelo radi ogledujejo italijanske spletne strani o konjih, a da več kot besedo “cavallo” ne razumejo.
In tako se mi je v glavi rodila zamisel, da bi sestavila kratek slovensko – italijanski slovar, ki bi zajemal najpogostejše ter splošne izraze na področju konjeništva.
Moja zamisel je, da bi bil ta mini slovar le neka mala osnova, ne pa prava profesionalna konjeniška enciklopedija. Prav zato ni tako obsežen in vanj nisem vključila vseh podrobnosti in strokovnih izrazov. Morda bo koga to motilo, morda bo kdo našel kakšne pomanjkljivosti, drugi se bodo hudovali zakaj je vse tako nasplošno….. In tukaj pridete na vrsto vi: če vas karkoli zanima, imate še kakšne predloge za prevod ..itd, me prosim kontaktirajte, pa bomo skupaj dopolnili slovarček.
Želim vam prijetno učenje italijanskega jezika!
Andalusio

{+++}

MINI SLOVENSKO – ITALIJANSKI KONJENIŠKI SLOVARČEK
IZRAZI, KI DEFINIRAJO KONJA
slovensko
italijansko
izgovóri
konj
cavallo
kaválo
žrebec
stallone
stalóne
kobila
cavalla, / giumenta –vlečna, vozna ali tovorna kobila
kavála,džuménta
kastrat
castrone
kastróne
žrebiček
puledro (puledrino – pomanjševalnica)
pulédro, puledríno
žrebička
puledra
pulédra
rodbinski oče
stallone capostipite
stalóne kapostípite
mešanec
e’ un incrocio (križan je s/z….), meticcio
inkróčo,metíčo
polkrvni konj
mezzosangue
mézsosangue
čistokrvni
purosangue
púrosangue
plemenski žrebec
stallone da riproduzione / da monta
stallóne da riproducjóne
plemenska kobila
fattricie
fatríče
plemenilna sezona
stagione di monta
stadžóne di mónta
skok, skočnina
la monta
mónta
OPIS KONJA
slovensko
italijansko
izgovóri
konj za začetnika
cavallo per principianti, per cavalieri non esperti
prinčipijánti
konj za izkušene jahače
cavallo per cavalieri esperti, professionisti
espérti,profesionísti
star konj
cavallo vecchio, anziano
vékjo,ancijáno
odrasel konj
adulto
adúlto
mlad
giovane
džováne
divij
selvaggio
selvádžo
udomačen
domato
domáto
problematičen
problematico
problemátiko
bolan
ammalato
amaláto
poškodovan
ferito
férito
tekmovalni
da competizione
da kompeticijóne
visok
alto
álto
majhen
piccolo
píkolo
nizek
basso
báso
velik
grande
gránde
debel
grasso
gráso
suh
magro
mágro
lep
bello
bélo
grd
brutto
brúto
shujšan
dimagrito
dimágrito
izčrpan, shiran
esausto
ezáusto
utrujen
stanco
stánko
vesel
allegro
alégro
prestrašen
imbizzarito
imbicaríto
miren
calmo
kálmo
BARVE IN ZNAMENJA
slovensko
italijansko
izgovóri
bel konj
cavallo biancho
biánko
črn
nero
néro
siv
grigio
grídžo
rjav
marrone
maróne
rdečkastorjav
baio
bájo
svetel
chiaro
kjáro
temen
scuro
skúro
lisast
a striscie
stríše
lisa
macchia, striscia
mákija
pika
chiazza
kiáca
zvezda
stella / con una stella in fronte
– z zvezdo na čelu
kon una stéla in frónte
OPREMA ZA KONJA
slovensko
italijansko
izgovóri
sedlo
sella
séla
uzda
briglia
brílja
nosnik
capezzina
kapecína
brzda
morso
mórso
vajeti
redini
rédini
stremena
staffe
stáfe
podsedelnica
sottosella
sóto séla
deka
coperta, copertina / manjša deka za
pod sedlo
kopérta,kopertína
sedelni viher
pomo
pómo
sedelni pas
sottopancia
sotopánča
martingal
martingala
martingála
oprsnik
pettorale
petorále
ščitniki
paracolpi, paratendini
parakólpi,paratendíni
bandaže
stinchiere
stinkijére
jermeni
finimenti
finiménti
OPREMA ZA NEGO KONJA
slovensko
italijansko
izgovóri
oglavka
cavezza
kavéca
vrv/povodec
fune, corda
fúne, kórda
krtače
spazzole
spácole
klin za čiščenje kopit
nettapiedi (curasnette )
netapijédi, kuraznéte
glavnik
pettine
petíne
spužva
spugna
spúnja
brisača
asciugamano
ašugamáno
krpa
straccio
stráčo
krema
crema
kréma
mast
grasso
gráso
olje
olio
ólijo
lak za rep
lacca per la coda (griva-criniera, rep–coda, kopita–zoccoli )
láka per la koda (krinjéra,kóda,zókoli)
vedro
secchio
sékijo
deka
coperta
kopérta
mreža proti mrčesu
rete anti insetti
réte ánti inséti
napajalnik
abbeveratoio
abeveratójo
krmilnik
mangiatoia
mandžatója
boks
box
bóks
hlev
stalla
stála
sedlarnica
selleria
selerija
izpust
recinto (ograjen)
rečínto
na paši
al pascolo
al páskolo
maneža
maneggio
manédžo
padok
paddock
pádok
OPREMA ZA JAHAČA IN SPLOŠNI IZRAZI
Vse discipline – splošno
jahač
cavaliere
kavaljére
jahačica
cavalerizza, amazzone
kavalérica,amacóne
čelada
cap, casco
káp,kásko
jakna
giacca da cavallo
džáka da kaválo
hlače
pantaloni da cavallo
pantalóni
rokavice
guanti
guánti
škornji
stivali
stiváli
ostroge
speroni
speróni
bič
frustino / daljši bič – frusta
frustino,frusta
Dresura – dressage, dresuraši – dressagisti (dresadžisti)
cilinder
capello a cilindro
kapélo a čilíndro
bele rokavice
guanti bianchi
guánti bijánki
obleka
pantaloni e giacca da dressage
pantalóni e džáka da dresáž
glasba
musica
múzika
pozdrav
saluto
salúto
poklon
inchino
inkíno
ogrevanje
riscaldamento ( se ogreva – si sta riscaldando )
riskaldaménto,si sta riskaldándo
Western – monta western / all’ americana (monta uestern, all amerikana)
klobuk
capello
kapélo
srajca
camicia
kamíča
pas
cintura con fibbia
čintúra kon fíbja
škornji
stivali
stiváli
krog
giro
džíro
teliček
vitello
vitélo
živina
bestiame
bestijáme
Preskakovanje ovir – salto ad ostacoli, parkuraši – concorsisti (salto ad ostakoli, konkorsisti)
čelada
casco, cap
kásko,káp
srajca
camicia
kamíca
jakna
giacca
džáka
hlače
pantaloni
pantaloni
puli
girocollo
džirókolo
pokal
coppa
kópa
medalja
medaglia
medálja
rozeta
rosetta
rozéta
parkur
campo di gara, campo di salto ad ostacoli
kámpo di gára
ovire
ostacoli
ostákoli
zid
muro
múro
troskok
triplice
tripličé
vodni jarek
riviera
rivjera
višje kategorije
percorso avanzato
perkórso avancáto
nižje kategorije
percorso principianti
perkórso prinčipijánti
hitrostna tekma
percorso di velocita’
perkórso veločitá
Vprege – attacchi (ataki)
voz
carro
káro
kočija
carozza
karóca
stožci
coni
kóni
rokavice
guanti
guánti
pokrivalo
copricapo
koprikápo
voznik
conducente
kondučénte
kočijaž
cocchiere
kokjére
slalom
slalom
zlálom
maraton
maratona
maratóna
par konjev
coppia di cavalli
kópja di kaváli
proga
percorso
perkórso
predvideni čas
tempo stabilito
témpo stabilitó
kazenske točke
punti di penalita’
púnti di penalitá
Endurance – endurance
gamaše
ghette
géte
športne copate
scarpe da ginnastica, scarpe sportive
skárpe da džinástika,
sportíve
podsedelnica, ki blaži udarce sedla
copertina sottosella imbottita con materiale ammortizzante
kopertína sotoséla imbótita kon materjále amorticánte
steklenice z vodo
bottigle con acqua
botílje kon ákua
sedelne torbe
tasche
táske
čutara za vodo
boraccia
boráča
elektroliti
elettroliti
eletrolíti
kontrolne točke
punti / cancelli di controllo
púnti, kančéli di kontrólo
sodniki
giudici di gara
džúdiči di gára
tekmovalci
concorrenti
konkorénti
proga
percorso
perkórso
pravilnik
regolamento
regolaménto
veterinarska kontrola
controllo veterinario / cancelli veterinari
kontrólo veterinárijo
gozd
bosco
bósko
travnik
prato
práto
kamni
sassi
sási
asistenti
aiutanti
ajutánti
drevesa
alberi
albéri
Galopske dirkegaloppo
jockey
fantino
fántino
podsedelnica s štartno številko
gualdrappa
gualdrápa
obleka
tuta
túta
očala
occhiali
okijáli
štartne naprave
cancelli di partenza
kančéli di parténca
stave
scommesse
skomése
konjske dirke
ippica
ípika
hipodrom
ippodromo
ipódromo
Kasaštvo – trotto (trotto)
obleka
tuta, divisa
divíza
kas
trotto
tróto
voznik
driver
drájver
kolo
ruota a raggi
ruóta a rádži
stol / sedišče
seggiolino
sedžolíno
zvonci
paraglomo
paraglómo
kasač
trottatore
trotatóre
kasaška steza
pista da trotto
písta da tróto
kasač, ki dirka
ambiatore (dirkač)
ambiatóre
BOLEZNI
slovensko
italijansko
izgovóri
kolika
colica
kólika
alergija
allergie ( muhe–mosche, mrčes–insetti, pra–polvere, cvetni prah–polline)
alerdžíje,móske, inséti, pólvere, políne
driska
diarrea
dijaréja
zastrupitev
avvelenamento (vod–acqua, trava–erba, rastlin–piante, hrana–cibo)
avelenaménto,ákua, érba, pijánte, číbo
prehlad
raffreddore (mrzlo–freddo, prepih–corrente d’area, poten–sudato)
rafredóre,frédo, korénte d árija, sudáto
vročina
febbre (alta–visoka, bassa-nizka, telesna temperatura–temperatura corporea)
fébre,álta, bása, temperatúra korporéa
dedna bolezen
malattia ereditarea
malátija ereditárea
nalezljiva bolezen
malattia contagiosa
malátija kontadžósa
POŠKODBE
slovensko
italijansko
izgovóri
šepati
zoppicare (konj šepa – zoppica)
copikáre, cópika
oteklina
gonfiore (al tatto – na otip)
gonfijóre, táto
zvin
(padec – caduta, udarec – colpo, spotakniti – inciampare)
zlogatúra, kadúta, kólpo, inčampáre
zlom
(zlom kosti – frattura dell’osso)
fratúra,fratúra del ósso
rana
(odprta–aperta, površinska–superficiale, globoka–profonda, okužena–infetta)
feritá,apérta, superfičále, profónda, inféta
ugriz
morso
mórso
pik
puntura
puntúra
brca
calcio
kálčo
bula/ bulice
gonfiore
gonfijóre
koža
pelle
péle
dlaka
pelo, mantello
pélo, mantélo
ZDRAVLJENJE
slovensko
italijansko
izgovóri
veterinar
veterinario
veterinárijo
klinika za konja
clinica per cavalli / clinica per equini
klínika
operacija
operazione
operacijóne
pregled
controllo
kontrólo
injekcija
iniezzione
injecijóne
gips
gesso
džéso
pomirjevalo
sedativo (nervoso – živčen, spaventato – prestrašen, šokiran – sotto shock)
sedatívo,nervózo,spaventáto,sóto šók
pregled krvi
controllo del sangue
kontrólo del sángue
kri
sangue (disanguato – izkrvavel je)
sángue, disanguáto
noge
gambe (tremanti – tresoče, non si regge sulle gambe – ne more stati na nogah)
gámbe,tremánti, nón si rédže sule gámbe
tetive
tendini
tendíni
zobje
denti
dénti
trebuh
pancia (ha mal di pancia – boli ga trebuh)
pánča,a mál di pánča
oči
occhi
óki
nozdrvi
narici
náriči
ušesa
orecchie
orékje
jezik
lingua
língua
kopito
zoccolo
zókolo
pritisk
pressione
presjóne
porod / kotitev
parto
párto
počivanje
riposo
ripózo
HRANA
slovensko
italijansko
izgovóri
oves
avena
avéna
koruza
mais, granturco
májs, granturko
pšenica
frumento
fruménto
trava
erba
érba
seno
fieno
fijéno
suh kruh
pane secco
páne séko
jabolka
mele, pomi
méle, pómi
korenje
carote
karóte
otrobi
crusca
krúska
sladkorčki
zuccherini
cukeríni
semena
semi
sémi
detelja
trifoglio
trifóljo
vitamini
vitamine
vitamíne
krma
mangimi
mandžími
sol
sale
sále
RAZNO
slovensko
italijansko
izgovóri
kovač
maniscalco, fabbro
maniskálko, fábro
podkve
ferri
féri
prikolica
rimorchio a traino per il trasporto di cavalli
rimórkijo a trájno pér il transpórto di kaváli
lastnik
proprietario
proprijetárijo
kupec
acquirente
akuirénte
prodajalec
venditore
venditóre
rejec
allevatore
alevatóre
trener
allenatore
alenatóre
pogodba
contratto
kontráto
cena
prezzo
préco
rodovnik
pedigree, albero genealogico
pedigrí, albéro dženealódžiko
razstava
mostra
móstra
sejem
fiera
fijéra
sprehod
passegiata
pasedžáta
kobilarna
scuderia
skuderíja
predniki
antenati, discendenti
antenáti, dišendénti
čreda
branco
bránko
skupina
gruppo
grúpo
vodič
guida
guída
zavarovanje
assicurazione / poliza assicurativa
asikuracijóne, políca asikuratíva
obisk
visita
vizitá
OSNOVNA VPRAŠANJA
Vljudnostne fraze
slovensko
italijansko
izgovóri
dober dan
buon giorno
buon džórno
prosim
prego
prégo
hvala
grazie
grácije
oprostite
scusate
skuzáte
na svidenje
arrivederci
arivedérči
lahko noč
buona notte
buona nóte
srečno pot
buon viaggio
buon viádžo
srečno
buona fortuna
buona fortúna
jaz sem …
io sono …
io sóno
prihajam iz …
vengo da …
véngo dá
želim
desidero
dezídero
ne razumem
non capisco
non kapísko
ne govorim italijansko
non parlo l’italiano
non párlo italijáno
potrebujem pomoč / nasvet
mi serve un ‘ aiuto / consiglio
mi sérve un ajúto, un konsíljo
želim informacijo
vorrei un’informazione
voréj un informacijóne
iščem telefon
cerco il telefono
čérko il teléfono
izgubil sem se
mi sono smarrito
mi sóno zmaríto
vzeli / ukradli so mi …
mi hanno preso / rubato…
mi áno prézo, rubáto
moji dokumenti
i miei documenti
i mijéj dokuménti
Primeri vprašanj
koliko stane
quanto costa
kuánto kosta
kje se nahaja
dov’ e’ / dove si trova
dóve é, dove si trová
kje lahko najdem
dove posso trovare
dóve póso trováre
kakšne pasme je ta konj
di che razza e’ questo cavallo
di ke ráca e kuésto kaválo
kdaj se je rodil
quando e’ nato
kuándo e náto
koliko je star
quanti anni ha
kuánti áni á
s katerim žrebcem je ta kobila breja
con quale stallone e’ gravida questa cavalla
kon kuále stalóne e grávida kuésta kavála
kdo je rejec
chi e’ l’allevatore
ki e l alevatóre
v kateri disciplini tekmuje
in quale disciplina gareggia
in kuále dišiplína garédža
kje je zmagal/a
che cosa ha vinto
ke kóza a vínto
kakšne vrste
che tipo di
ke típo di
koliko je visok
quanto e’ alto
kuánto e álto
koliko žrebet je imela
quanti puledri ha gia’ avuto
kuánti puledríni a dža avúto
je morda bolan/a
forse e’ malato/a
forsé e maláto/a
s kom se lahko pogovorim glede nakupa
con chi posso parlare (trattare–pogoditi) per l’ acquisto
kon ki póso parláre, tratáre, per l akuísto
kje živi
dove vive
dóve víve
kje se nahaja vzreja
dove si trova l’allevamento
dóve si trová l alevaménto
ga lahko zajaham
posso montarlo
póso montárlo
ga lahko slikam
posso fare una fotografia
póso fáre una fotografíja
lahko pobožam
posso accarezzarlo
póso akarecárlo
ali brca / grize
scalcia o morde
skálča o mórde
zanima me rodovnik
mi interessa il pedigree
mi intéresa il pedigrí
katerih tekem se je že udeležil
quali gare ha gia disputato
kuáli gáre a dža disputato
kakšne uvrstitve / rezultate je dosegel
quali risultati / piazzamenti ha ottenuto
kuáli rizultati, pijacaménti a otenúto
Za konji.com prispevala Andalusio.

BREZ KOMENTARJEV