Je kriv lupanin?

Je kriv lupanin?

1095
0
SHARE

Oktobra letos poginula konja iz Kobilarne Lipica sta med krmo verjetno zaužila rastlinski alkaloid lupanin, ki se nahaja v nekaterih rastlinah na kraških travnikih. Tako je pokazala preiskava, ki so jo po lanskih in letošnjih poginih konj opravili strokovnjaki veterinarske in biotehniške fakultete ter Kobilarne Lipica.

Preiskave okoliščin oktobrskega obolenja konj v Kobilarni Lipica ne kažejo na namerno zastrupitev konj. Obolenje in pogin konj sta, podobno kot leta 2011, najverjetneje v vzročni zvezi s prisotnostjo rastlinskega alkaloida lupanina v toksikološko pregledanih vzorcih obolelih konj.

“Prisotnost lupanina v želodčni vsebini vseh treh obolelih konj kaže na njegov alimentarni vnos, ob tem pa ostaja primarni izvor lupanina še vedno nepojasnjen. Glede na okoliščine pojava obolenja je izvor lupanina iskati v krmi,” še ugotavlja skupina strokovnjakov.

Ker je vsebnost lupanina v posameznih rastlinskih vrstah v klimatskih razmerah na Krasu povsem neraziskana, zato bodo nadaljnje preiskave usmerjene v preučevanje rastlinskih združb na rastiščih, na katerih je bila pridelana krma, ki so jo oboleli konji dobivali. Potrebne bodo tudi preiskave na vsebnosti toksičnih substanc, še zlasti lupanina v potencialno toksičnih rastlinah, ki so bile najdene v vzorcih krme.

“Gre seveda za dolgotrajne in drage preiskave, ki bi bile realno izvedljive v okviru širše raziskovalne naloge, katere rezultati pa ne bi bili pomembni le za Kobilarno Lipica, temveč dolgoročno tudi za vse konjerejce in pridelovalce mrve na Krasu, obenem pa bi prispevali tudi k poznavanju lastnosti posameznih rastlin in rastlinskih združb v naših pedoloških in klimatskih razmerah,” so sporočili iz Kobilarne Lipica.

Živali so zbolel nenadoma, kazale so znake akutnega napenjanja, je povedal strokovni vodja Kobilarne Lipica Janez Rus. “Glede na to, da je šlo spet za živali v enem hlevu, ki so stale v sosednjih boksih, smo posumili, da gre za podobno obolevanje kot v primerih v letu 2011. Žal dveh konj nismo uspeli rešiti, so pa bile opravljene preiskave, tako patomorfološke, nekatere bakteriološke preiskave in tokrat ciljano tudi toksikološke preiskave,” je povedal Rus.

Preiskave Inštituta za higieno in patologijo prehrane živali Veterinarske fakultete so pokazale, da je bilo seno, s katerim so bili hranjeni oboleli konji glede vsebnosti plesni in kvasovk odlične kvalitete, vzorci stelje (žaganja) iz boksov obolelih konj pa neoporečni. “Pri oktobrskem obolenju konj v Kobilarni Lipica tako nič ne kaže na namerno zastrupitev konj,” je še dejal Rus.

sta

BREZ KOMENTARJEV