T.R.E.C.

T.R.E.C.

2262
0
SHARE

Naj na začetku napišem svoje mnenje o T.R.E.C.-u in predvsem komu je ta “disciplina” namenjena.
Namenjena je predvsem tistim, ki nekako niso preveč navdušeni nad preskakovanjem ovir, dresuro in enduranceom. Da ne bo pomote, nimam nič proti tem disciplinam. So ljubitelji predvsem jahanja, ki jim brezglavo divjanje ni v krvi. Če se radi družite, preživite lep in prijeten dan jahanja v naravi, obenem pa lahko sprostite tudi del tekmovalnega duha, ki je v vseh nas, potem vam je ta tekmovalna disciplina pisana na kožo.

T.R.E.C. tekmovanja potekajo pod okriljem F.I.T.E., ki ima sedež v Franciji.
{+++}
Tekmovanje je sestavljeno iz treh delov in sicer iz :

 • orientacijskega jahanja
 • obvladovanje hodov
 • spretnostnega jahanja.

Na kratko nekaj besed o vsakem delu posebej.

a) Pri orientacijskem jahanju jezdec poskuša prejahati določeno progo.

 • V pomoč mu je zemljevid z označeno potjo.
 • Na sami poti mora poiskati kontrolne točke. Kje se le-te nahajajo mu je neznanka.
 • Poskušati mora tudi jahati v naprej določeni hitrosti jahanja.
 • Določen je tudi idealen čas, ki je potreben za progo.
 • Vse skupaj se točkuje. Jezdec lahko dobi tudi kazenske točke, zakaj pa v nadaljevanju.

b) Pri obvladovanju hodov se tekmovalec trudi odjahati čim počasneje v galopu in čim hitreje v hodu.

c) Pri spretnostnem jahanju poskuša tekmovalec opraviti z ovirami, ki so odraz ovir, ki jih lahko sreča pri jahanju v naravi. Največje število ovir je lahko 16.


Oprema jahača in konja

 • Zaščitna čelada je obvezna.
 • Konjeva oprema mora biti enaka od začetka do konca posamezne tekme.
 • Dovoljena so tako angleška, kakor western sedla.
 • Dovoljene so vse vrste brzd.
 • Vajeti so lahko samo enojne.
 • Fiksni martingal je prepovedan.

Potek tekmovanja in pravila

 • Najprej se tekmovalec prijavi (izpolni obrazec), dobi štartno številko in kartonček.
 • Ko je to opravil, se s konjem odpravi na veterinarski pregled. Veterinar pregleda stanje konja, utrip in njegove hode. Če opazi da je s konjem kaj narobe, ga lahko izloči iz tekmovanja.
 • Sodniki pregledajo opremo, ki jo mora imeti tekmovalec pri sebi.
 • Oprema, ki jo mora imeti tekmovalec s seboj: oglavka, povodec, prva pomoč za konja in jezdeca, svetilka, nepremočljivo oblačilo ( pelerina, anorak, ipd.) in pribor za kovanje.
 • 20 minut pred startom tekmovalec dobi od organizatorja prazen zemljevid. Nato tekmovalca izolira, da si ta preriše progo na svoj zemljevid. Čim natančneje si preriše zemljevid, manj je možnosti za napake.
 • Določena je hitrost jahanja. Ta znaša med 6 in 12 km/h. S to hitrostjo je potrebno jahati od kontrolne točke do kontrolne točke. Hitrost za naslednji del proge, mora biti na vsaki kontrolni točki označena tako, da jo jahač lahko vidi.
 • Organizator določi kje se nahajajo kontrolne točke in koliko jih je na progi, vendar teh podatkov ne posreduje tekmovalcem.
 • Kontrolna točka je označena z zastavicama in sicer z rdečo na desni in belo na levi strani prihoda. Nepravilen prihod na kontrolno točko (iz napačne smeri), se kaznuje s 30 kazenskimi točkami. Če tekmovalec ne najde kontrolne točke, pa s 50 kazenskimi točkami.
 • Določen je tudi idealen čas, v katerem naj bi se proga prejahala. Odstopanje od le-tega, se kaznuje z 1 kazensko točko za vsako minuto odstopanja.
 • Maksimalno število točk ki se jih lahko dobi pri orientacijskem jahanju, je 240.
 • Na vsaki kontrolni točki se tekmovalec ustavi za najmanj 3 minute. To je potrebno zaradi tega, da mu sodnik vpiše čas prihoda in odhoda v njegov kartonček in na list kontrolne točke.
 • Organizator se lahko odloči, da na kontrolno točko postavi veterinarja, ki bo opravil pregled konja. Če ugotovi, da je s konjem kaj narobe, ga lahko izloči iz nadaljnjega tekmovanja.

Po opravljenem orientacijskem jahanju čaka tekmovalca naslednja preizkušnja in to je:

Obvladovanje hodov

 • Tekmovalec se najprej potrudi odjahati čim počasneje v galopu in nato še čim hitreje v koraku.
 • Jaha po 2 m široki in 150 m dolgi progi. Proga je označena na tleh.
 • Najprej se opravi jahanje v galopu in nato v hodu.
 • Tekmovalcu se meri čas in to za vsak hod posebej. Čas se ustavi, ko konj z zadnjim delom prečka ciljno črto.
 • Največje možno število točk je 60 (30 za vsaki hod).
 • Za spremembo hoda ali če konj stopi izven proge dobi tekmovalec 0 točk za tisti hod.

Tabela točkovanja obvladovanja hodov

Točke Korak
čas v sekundah
Galop
čas v sekundah in desetinkah
30 67 33,8 in več
29 68 33,6
28 69 33,5
27 70 33,3
26 71 33,2
25 72 33
24 73 32,9
23 74 32,7
22 75 32,6
21 76 32,4
20 77 32,3
19 78 32,1
18 79 32
17 80 31,8
16 81 31,7
15 82 31,5
14 83 31,4
13 84 31,2
12 85 31,1
11 86 30,9
10 87 30,8
09 88 30,6
08 89 30,5
07 90 30,3
06 91 30,2
05 92 30
04 93 29,3
03 94 28,5
02 95 27,8
01 96 27
00 97 26,3

Spretnostno jahanje

 • Proga je sestavljena iz največ 16 naravnih ali umetnih ovir, ki jih lahko srečamo pri terenskem jahanju.
 • Vsaka ovira je oštevilčena in označena z zastavicama (rdeča zastavica na desni, bela zastavica na levi).
 • Ovire mora tekmovalec premagati po vrstnem redu številk.
 • Med ovirami jezdec sam določa hod. Sodniki lahko na nekaterih delih proge določijo hod, zaradi nevarnosti, vremenskih razmer, itd.
 • Tekmovalci si ogledajo progo pred startom peš, v družbi postavljalca.
 • Maksimalno število točk je 160.
 • Vsaka ovira se ocenjuje z maksimalno 10 točkami.
 • Vsaka minuta prihoda na cilj prek optimalnega časa se kaznuje s 5 kazenskimi točkami.
 • Optimalni čas določijo sodniki pred začetkom tekmovanja.
 • Tri neposlušnosti na posamezni oviri pomenijo 0 točk na določeni oviri. Tekmovalec ni izključen.
 • Če tekmovalec ne želi opraviti katere od ovir, to z dvigom roke sporoči sodniku. Sodnik mu dodeli 0 točk za to oviro.
 • Startna in ciljna črta morata biti ravno tako označeni kakor ovire (rdeča zastavica na desni, bela na levi)

Uspešnost in stil se ocenjujeta posebej, po spodnji ocenjevalni shemi.

a) Uspešnost:

Točke se dodeljujejo če je bila ovira opravljena uspešno ali ne, po spodnjem kriteriju.

 • opravljeno ali neopravljeno
 • dotik ali ni dotika
 • premaknjeno ali ne premaknjeno
 • neposlušnost ali ni neposlušnost

Točke se delijo po naslednjem kriteriju :

 • 7 točk = brez neposlušnosti, brez dotika, brez spremembe hoda, itd.
 • 4 točke = ena neposlušnost, en dotik, ena sprememba hoda, itd.
 • 1 točka = dve neposlušnosti, dva dotika, dve spremembe hoda, itd.
 • 0 točk = tri neposlušnosti, trije dotiki, tri spremembe hoda, itd.

b) Stil:

Točke za stil jahanja, bodo dodane ali odvzete od točk za uspešnost.
Točke se delijo po naslednjem kriteriju :

 • 3 točke = zelo dobro
 • 2 točki = dobro
 • 1 točka = še kar dobro
 • 0 točk = povprečno
 • -1 točka = slabo
 • -2 točki = zanič

c) Kazen

Kazenske točke, se dodelijo, če se brutalno ravna z konjem ali nevarno jaha.
Dodeli se –3 točke.

Točke se vpiše v kolono Kazen na ocenjevalnem listu.

Točke se vpiše v kolono Kazen na ocenjevalnem listu.

Seštevek točk ne sme biti negativen.

Padec konja ali jezdeca se oceni z 0 točkami za tisto oviro.
Nič točk v koloni Uspešnost, pomeni 0 točk za tisto oviro.

Spisek ovir iz katerih se lahko sestavi proga za T.R.E.C.:

 • jahanje po klancu navzgor
 • jahanje po klancu navzdol
 • skok navzdol
 • skok navzgor
 • deblo
 • jarek
 • živa meja
 • vodni jarek
 • vodenje konja po hribu navzgor (na roki)
 • vodenje konja po hribu navzdol (na roki)
 • most
 • hodnik
 • poslušnost
 • prikolica
 • vrata
 • labirint
 • odstopanje
 • zajahanje v krogu
 • slalom
 • nizka veja
 • stopnice gor
 • stopnice dol
 • vodenje na roki gor
 • vodenje na roki dol
 • po hribu navzgor in navzdol

Upam, da ste vsaj okvirno dobili predstavo o T.R.E.C.-u.

BREZ KOMENTARJEV