Konjeve hlevske razvade

Konjeve hlevske razvade

3844
0
SHARE

Članek objavljen v Reviji o konjih, oktober 1997, ČZD Kmečki glas, d.o.o., 1001 Ljubljana, Železna c. 14, avtor: J.V.

Slabe navade, ki jih opazimo pri vhlevljenem konju lahko imenu­jemo kar hlevske razvade. Obstaja mnogo razlogov, da se te raz­vade sploh razvijejo. Konj je lahko prestrašen, živčen ali se dol­gočasi. Razvade se lahko tudi podedujejo ali pa so posledica prehrane. Ni izključeno, da se konj razvad »nauči« od konja, ki stoji v sosednjem boksu.

V večini primerov se razvade pojavijo pri konjih, ki so v hlevu zaprti večji del dneva. Konji z več sreče, torej tisti, ki se svobod­no gibljejo in pasejo na pašnikih, takšnih razvad po navadi ne razvi­jejo. Torej, najboljša rešitev za preprečevanje vseh vrst razvad je, da je konj zunaj kolikor je le mogoče. Če takšne motnosti ni, poskusite z metodami, ki so navedene v nadaljevanju članka.{+}

HLAPANJE
Razvada:
Konj hlapa z naslonom tako, da z zgornji­mi zobmi prime rob jasli, kr­milnika ali drugega predme­ta, usloči vrat, vdihava in pri tem se sliši neke vrste godrnjanje. Hlapanje lah­ko povzroči prebavne te­žave, počasi pa so tudi vsi leseni deli v hlevu uničeni.
Hlapanje brez naslona je podobno kot hlapanje z na­slonom, le da konj vrat izte­gne in slišno »požira« zrak. Pri izdihu se slišijo zvoki po­dobni riganju (ne poskušajte to posnemati doma za mizo). Obe opisani razvadi sta skoraj vedno znak, da se konj dolgočasi. Turnirski in dir­kalni konji so za te razvade bolj dovzetni, ker stojijo velik del dneva v hlevu – iz hle­va gredo le v času treninga.

Rešitev: Razvado lahko odpravimo ali omilimo na več načinov. Konj naj  bo v družbi drugega konja, zadovoljen bo tudi, če bo v hlevu koza  ali celo ko­koš; omogočite mu izhod na pašnik. Hlapanja z naslonom ga odvadite tako, da ga pre­mestite v boks ali prostor, kjer ni nobene površine, da bi jo vlekel z zgornjimi zobmi.

TKANJE IN SPREHAJANJE PO BOKSUtezave1
Razvada:
Tkanje je ponavljajoče se gibanje, ko konj niha z glavo in vratom sem in tja in prenaša težo z ene na drugo sprednjo nogo. Spreha­janje po boksu je razva­da, ko konj dobesedno kroži po boksu in v nastilju pušča vidno sled svojega početja.
Tkanje in sprehaja­nje sta znak nervoze, posledica pa so neenakomerno obra­bljene podkve, hujšanje, utrujenost in stres za sklepe in mišice.

Rešitev: Tkanje lahko pre­prečujemo tako, da konja za­poslimo. Čas bivanja v hlevu naj bo čim krajši; konja redno puščajte v izpust ali na pašnik; v hlevu naj bo v družbi z drugim konjem ali mu privoščite vsaj družbo koze.

TOLČENJE Z NOGO
Razvada:
Ste že kdaj opazovali konja prive­zanega zunaj hleva ali ko v boksu čaka na hra­no, kako tolče z nogo ob tla? Zaradi te razvade nastanejo v tleh nevarne luknje, ki po­vzročajo neenakomerno ob­rabo podkev ali kopit… razen tega je takšno početje zelo ne­prijetno poslušati!

Rešitev: Če takšnega ne­strpnega konja odvežemo ali mu takoj damo hrano, smo naredili napako, kajti konj si bo mislil: »Če dovolj dolgo tolčem z nogo ob tla, bom dobil, kar hočem.« Namesto da mu popustite, ga pustite stati tako dolgo, da bo nehal tolči in bo stal pri miru. V izjemnih primerih, mu lahko nogi zvežete, da ga odvadite tolčenja.

GRIZENJE
Razvada:
Konji včasih igrivo grizljajo, vendar je lah­ko takšno grizljanje prav ta­ko boleče. Da se navadijo grizljanja ali grizenja, je pogo­sto krivo dajanje raznih priboljškov z roke – torej eden izmed načinov za odpravo te razvade je že to, da prekine­mo s tovrstnim nagrajeva­njem.

Rešitev: Grizenje je re­snično zelo nevarna razvada in jo moramo takoj zatreti. Udarjanje po glavi ni priporočljivo, ker postane konj plašen, če se mu z roko samo približamo, zato ga posku­šajte kaznovati le z glasom. Glasna graja je uspešna pri »milejšem« grizenju. Za re­sne »grizlije« je potrebno uporabiti celo nagobčnik.

ŽVEČENJE REPA IN GRIVEtezave3
Razvada:
Ta razvada je pogosta pri mladih konjih, enoletnikih in dvoletnikih. Žvečenje repa ali grive je lah­ko znak za pomanjkanje hranljivih snovi ( npr. konj ne dobi dovolj vitaminov), ven­dar verjetneje je, da je konj radoveden ali pa se dolgočasi. Zgodi se, da takšen konj svojemu sosedu dobesedno opuli rep ali grivo, torej moramo to razvado prav tako resno obravnavati.

Rešitev: Takšnega nepridi­prava lahko enostavno izoli­rate ali pa ga kaznujete tako, da rep sosednjega konja namažete z neokusno, vendar prebavljivo zadevo, npr. s prahom čilijevega popra in ko bo okusil tako »popopran« rep, bo naslednjič pre­sneto premislil preden se ga bo lotil.

RAZMETAVANJE KRME (OVSA) ALI PREHITRO POŽIRNJE
Razvada:
Nekateri konji mečejo krmo naokrog po bo­ksu in jo tako precej uničijo, spet drugi pa jo prehitro gol­tajo in se izpostavljajo pre­bavnim težavam. Hitre jedce opazimo predvsem v skupi­nah, kjer se vsak boji za svo­jo krmo in jo raje hitro poje­do, kot pa da bi jo pustili so­sedu.

Rešitev: Za konje, ki krmo razmetavajo, je priporočljiva uporaba naglavne vreče, v katero vsujemo močno krmo ali pa talni krmilnik opremi­mo s prečnimi palicami, da razmetavanje krme kolikor toliko omilimo. Za prehitre­ga jedca je rešitev, da ga osa­mimo ali pa mu v oves zmešamo malo sena, ker bo moral tako bolj žvečiti in ta­ko bo počasneje požiral.tezave2

ŽVEČENJE LESA
Razvada:
Les se vam mo­goče ne zdi okusen, so pa ko­nji, ki neutrudno grizejo les in ga tudi pogoltnejo. To počnejo konji, ki dobijo pre­malo vlakninaste krme ali pa jim je dolgčas.

Rešitev: Povečate lahko količino vlakninaste krme; le­sene dele prekrijete s kovino; lesene površine premažete z neokusnimi premazi.

 

Najboljša rešitev za odpravo naštetih razvad je, da je konj zunaj kolikor je le mogoče

J.V.

BREZ KOMENTARJEV